Contact

Vrienden van het Gemeentemuseum Den Haag
Postbus 72
2501 CB Den Haag
tel: 06 - 146 29 142
info@vriendengemeentemuseum.nl

Rob Beljon verzorgt het secretariaat.
Het secretariaat van de vrienden is niet in het museum gehuisvest.


Bestuur

De Vrienden van het Gemeentemuseum Den Haag zijn in een vereniging verenigd. Het bestuur bestaat uit:

Renťe Besteman, voorzitter, communicatie, vriendenactiviteiten
Rob Beljon, secretaris, verslaglegging, ledenadministratie, rooster vrijwilligers
Frenk Nitzsche, penningmeester, financiŽn, ledenadministratie, rooster, contactpersoon vrijwilligers
Merijn Coumans, beheer website

CoŲrdinatie van de vrijwilligers van de vriendenbalie in de Tuinzaal: Diny Zwartjes

Statuten van de Vereniging van Vrienden van het Gemeentemuseum Den Haag:
statuten2017.pdf


FinanciŽle gegevens

Rekeningnummer: NL31 INGB 0000199573 t.n.v. Vereniging van Haagse Museumvrienden

Fiscaal nummer anbi: 816172377

  • jaarrekening 2016

  • begroting 2017


  • jaarrekening 2015

  • begroting 2016


  • jaarrekening 2014

  • begroting 2015


  • jaarrekening 2013

  • begroting 2014


  • jaarrekening 2012

  • begroting 2013